OM ELEKTRA

Elektra är en fri förening öppen för kvinnor som läser Civilingenjör i Elektroteknik på Lunds Tekniska högskola.

Föreningens syfte är att värna om sammanhållning och kontakt genom årskurserna mellan de kvinnor som läser elektroteknik samt kvinnliga alumner vid denna utbildning.

Elektra ska främja kvinnors framtid och trivsel på utbildningen vid Lunds Tekniska Högskola samt verka för kvinnors engagemang i sin framtid och ge en inblick i arbetslivet för att kunna göra aktiva karriärval, nu och i framtiden.

Vi anordnar eventkvällar, workshops och lunchföredrag med företag som vill rikta sig direkt till blivande kvinnliga elektroingenjörer.

Medlem i Elektra kan den kvinna som läser elektroteknik på Lunds Tekniska Högskola välja att bli. Medlemskap är gratis.

 

FAQ

“Varför är inte tjejer som läser Medicin och Teknik en del av Elektra?” 
Även om Elektras medlemmar till största del även är medlemmar i E-sektionen vid TLTH är Elektra inte knutet till E-sektionen och saknar därmed koppling till Medicin och Teknik. Föreningen existerar eftersom Elektroteknik är ett mansdominerat program och vill stödja kvinnorna i branschen. Detta behov finns inte på samma sätt för Medicin och Teknik. Dessutom rör vi oss till stor del på olika arbetsmarknader.