Styrelsen

Från vänster till höger: Emma Jönsson, Jennie Karlsson, Hanna Franzén, Lejla Alibegovic

Ordförande
Jag heter Emma Jönsson och är ordförande i Elektra. Min roll är att tillsammans med övriga styrelsen driva föreningen framåt. Har du idéer eller frågor, tveka inte att kontakta mig! Maila mig på ordforande@elektra-lth.se!

Sekreterare
Jag heter Jennie Karlsson och är sekreterare för Elektra. Jag skriver alla föreningens protokoll och ansvara för att dessa och resten av föreningens dokument är korrekt publicerade. Vill du kontakta mig så maila till sektretera@elektra-lth.se!

Kassör
Jag heterHanna Franzén och är Elektras kassör. Min uppgift är att sköta föreningens ekonomi och bokföring, samt driva föreningen framåt i tillsammans med styrelsen. Om du vill fråga mig något kan du nå mig på kassor@elektra-lth.se!

Eventansvarig
Mitt namn ärLejla Alibegovic och jag är eventansvarig på Elektra. Det är huvudsakligen min uppgift att tillgodose föreningens behov av aktiviteter och event samt ansvara för dessa.  Jag är den i styrelsen som i första hand sköter föreningens företagskontakter. Om du vill kontakta mig maila till eventansvarig@elektra-lth.se!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *